อัพเดทเวลาของ container ให้ตรงกับ server ผ่าน docker-compose

Time in container is out of sync

สำหรับใครที่ใช้งาน docker โดยสร้างผ่าน docker-comopse อยู่อยากให้เวลาใน container ที่เราสร้างนั้นตรงกับเวลาของ server หรือ host ที่มันอยู่ สามารถทำการใส่ค่า volume ให้มันได้ดังนี้

volumes: 
   - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro

จากคำสั่งด้านบนจะทำการ mount ไฟล์ timezone และ localtime เข้าไปใ container เลย เพียงเท่านี้เวลาของ container ก็จะตรงกับเวลาที่ host แล้ว

ตัวอย่างการใช้งาน

version: '2'
services:
 nginx:
  image: nginx:1-alpine
  volumes: 
   - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro

ความจริงมีหลายวิธีที่จะอัพเดทเวลาให้ตรงกัน แต่ผมเลือกแบบนี้เพราะง่ายสุด
Happy docker :P

0

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.