การเปลี่ยนค่า Time zone ใน Alpine linux

การเปลี่ยนค่า Time zone ใน Alpine linux

พักหลังมานี้เวลาผมจะ Build dockerfile สำหรับทำโปรเจ็คให้ Twin synergy แต่ละครั้ง ผมจะเลือก Alpine linux เป็น OS เริ่มต้นเสมอ เพราะเนื่องจากตัวระบบปฎิบัติการของมันโดยเริ่มต้นมีขนาดเพียง 4.8MB เท่านั้น ถือว่าเล็กโครตๆ ทำให้ Dockerfile ที่ทำขึ้นมามีขนาดเล็กตามไปด้วย

และทุกครั้งที่จะใช้งานผมจะต้องเปลี่ยน Time zone ให้เป็น Bangkok เสมอเพื่อปรับเวลาของ alpine linux ให้ตรงเวลามี log file อะไรจะได้เวลาตามจริง

วิธีเปลี่ยน Time zone ให้เราใส่คำสั่งตามนี้ใน Dockerfile 

RUN apk add --update tzdata && \
       cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime && \
       apk del tzdata

เพียงเท่านี้เวลาก็จะเป็นของไทยแล้ว

Happy Docker :p

0

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.