Be Buddhawajana World 2013

ผมห่างหายไปจากการเขียนบล็อกไปนานพอสมควรเนื่องด้วยงานต่างๆและที่สำคัญ...ควมขี้เกียจเข้าครอบงำทำให้บล็อกของผมร้างยังกับป่าช้า :( แต่ด้วยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงาน "รัก-ศรัทธา ตถาคต 2556: Be Buddhawajana World" ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ด้วยพุทธวจน ให้ชาวเมืองได้เข้าใจและเข้าถึงกันมากขึ้น ผมเลยอยากแบ่งบันประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้ในบล็อกแห่งนี้ครับ

stage bhddha

งาน "รัก-ศรัทธา ตถาคต 2556: Be Buddhawajana World" จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) ให้ชาวพุทธได้รู้จักกันว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าหรือตถาคตของเรานั้นได้ทรงสั่งสอนเรื่องอะไรกันแน่? และเป็นการรวมกลุ่มคนที่รักและศรัทธาในตถาคตจากทั่วทุกมุมโลกมาพบเจอหน้ากันสนทนาธรรมกัน ซึ่งถ้าดูจากรูปด้านบนถือว่าพุทธวจนได้เผยแผ่ไปแทบทุกจุดของโลกแล้ว (หัวเราะอย่างมีชัย อิอิ)

ซึ่งจุดที่แสดงบนแผนที่เหล่านี้ก็ไม่ได้ทำกันมามั่วๆนะครับ จุดบนแผนที่นั่นมีที่มาจริงๆโดยกลุ่มคนที่รักและศรัทธาในพุทธวจนได้มีการรวมกลุ่มและจัดเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมบ้าง สถานที่จำหน่ายหนังสือพุทธวจนบ้าง หรือบ้างคนใช้บ้านตัวเองทำเป็นที่ให้ผู้คนที่สนใจหรือยังสงสัยในพุทธวจนได้มาไขปัญหาธรรมต่างๆ ที่ถูกปิดไว้ให้เปิดขึ้นมาได้กระจ่างขึ้น โดยได้มีคนทำโปรแกรมขึ้นมาให้กลุ่มคนเหล่านี้มา check in กันในแผนที่ ดูเพิ่มเติมได้จาก http://buddha-net.com/ 

post card buddha

โดยในงานนี้ผมได้มีโอกาสไปช่วยทิดเก่งขายโปสการ์ดพุทธวจน ซึ่งโปสการ์ดแต่ละใบก็จะพระสูตร (คำสอน) ที่เป็นพุทธวจนกำกับอยู่ด้วยใบละ 1 พระสูตร โดยพระสูตรที่เลือกมาจัดแสดงนั่นเป็นพระสูตรที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย และเป็นพระสูตรที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปส่งเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือคนที่เรารักได้เลยครับ :)

ทีมงานขายโปสการ์ด

ทีมงานขายโปสการ์ดครับ (คนกลางหล่อสุด ฮาๆ) ขายไปอธิบายพระสูตรไปกันอย่างสนุกสนานซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดถวายให้แก่วัดนาป่าพงของพระอาจารย์ครับ ซึ่งภายในงานก็จะมีบูทจัดแบบนี้อยู่มากมายให้เลือกเดินชมและเลือกซื้อสินค้าพุทธวจนกัน

และใครที่ไม่ได้ไปงานแนะนำให้ดูได้จาก youtube ด้านล่างเลยครับฟังพระอาจารย์บรรยายธรรมะ พร้อมด้วยคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์เป็นพิธีกรสักถามปัญหากับพระอาจารย์ ต้องบอกว่าคุณไตรภพเป็นพิธีกรได้สุดยอดมาก

สุดท้ายผมขอกล่าวพระสูตรที่เป็นหัวใจของงานนี้ให้อ่านกัน

เธอทั้งหลายอย่าได้เป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย

อานนท์ ! ความคิดอาจมีแก่พวกเธอว่า
“ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดา”ดังนี้.
 
อานนท์! พวกเธออย่าคิดอย่างนั้น.
 
อานนท์! ธรรมก็ดีวินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา
 
อานนท์! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ เป็นอยู่ 
 
อานนท์ !ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขา, ภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล.
 
อานนท์! ความขาดสูญแห่งกัลยาณวัตรนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลาย…เราขอกล่าว ย้ำกะเธอว่า…เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย
 
มหา.ที.๑๐ / ๑๗๘ / ๑๔๑.,  มหาวาร.สํ.๑๙ / ๒๑๗ / ๗๔๐.,  ม. ม. ๑๓ / ๔๒๗ / ๔๖๓.

Add new comment