โหลด brushes ฟรีได้ที่นี่

ไม่มีไรครับแค่ไปเจอเว็บโหลด brush ฟรีครับมีทั้งของ photoshop และ gimp เลยนำบอกเล่าหนึ่งร้อย(เก้าสิบ)กัน ไปโหลดได้ที่นี่ครับ http://free-brushes.com/

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.