Cursor brushes for gimp

พอดีว่าต้องทำการสอนวิธีใช้งาน wordpress เขียนลงบล็อก ซึ่งผมเองก็พึ่งเริ่มจะศึกษาเหมือนกันถ้าที่ทำงานเขาไม่ให้ทำผมก็คงไม่คิดจับ wordpress หรอกเพราะ drupal ของเราแจ่มอยู่แล้ว แต่การที่ได้มาศึกษา wordpress ด้วยนั้นก็ดีที่ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นในส่วนของ CMS ผมเลยต้องการรูปเมาส์ไว้สำหรับแปะลงไปในรูปที่ผม capture เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น เลยลองหาๆ brush ของ gimp ในที่สุดก็เจอครับ สามารถไปโหลดได้ที่ http://www.gimphelp.org/cursor_brushes.shtml ส่วนวิธีการติดตั้งก็ แตกซิบออกมาแล้วนำไปวางไว้ที่ ~/.gimp-2.x/brushes ปล.ติดตามผลงาน wordpress ได้ที่ http://killthewhat.com

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.