วิชาเตรียมฝึกฯที่ทางมหาวิทยาลัยให้เรียน...

วิชาเตรียมฝึกฯ หรือชื่อเต็มๆว่า "การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 3" นั้นเป็นวิชาบังคับที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ผมกำลังศึกษาอยู่นั้น ให้เรียนก่อนที่จะไปฝึกงานจริงๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านให้กับตัวนักศึกษาก่อนจะไปเจอการฝึกงานจริงๆ ซึ่งถ้าไม่ผ่านวิชานี้ทางมหาวิทยาลัยก็จะไม่ออกจดหมายฝึกงานให้ ซึ่งก็คือไม่จบนั้นเอง

ในรายวิชานี้การเรียนการสอนจะเป็นประมาณว่า ให้นักศึกษาแต่ละแขนงจัดกิจกรรมขึ้นมา 1 กิจกรรม แล้วออกมาโชว์ผลงานในแต่ละสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานของแต่ละแขนงมาพูดให้ฟังซะมากกว่า จะออกไปในเชิงสัมมนาประมาณนั้นเลยครับ และก็จะให้นักศึกษาจดรายละเอียดไว้ส่งตอนหลังเลิกเรียน แต่ในแขนงผม(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)จะทำดีกว่านั้นครับ  คือเป็นการจัดโชว์แบบนิทรรศการ โดยโชว์โครงการของแขนงคอมฯที่แต่ละกลุ่มไปทำมาในหัวข้อของ "เทคโนโลยีทางธุรกิจ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งผมว่าแบบนี้ก็ดีกว่าให้เราไปนั่งฟังวิทยากรพูดอย่างเดียวทำให้มีอะไรทำมากขึ้นไม่น่าเบื่อ ผมกับเพื่อนก็ได้ตะเวรชมไปทั่วอะครับสนุกสนานกันไป และในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีงานอีก 1 ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับแขนงมาให้ทำ ก็ทำให้ผมได้อะไรต่อมิอะไรเยอะแยะ เช่น การทำรายรับรายจ่าย , เขียนจดหมายสมัครงาน RESUME , การทำ Blog ฯ

โดยส่วนตัวแล้วถือว่าดีมากน่ะครับที่ให้นักศึกษาได้เรียนวิชาเตรียมฝึกฯนี้ เพราะทำให้นักศึกษาได้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้และสมารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น(จากโครงการ)และก็หวังว่าผมคงจะผ่านวิชานี้ไปได้ด้วยดี ^ ^!

ปล.ที่เขียนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องส่งให้กับอาจารย์ของวิชาเตรียมฝึกฯนี้ด้วยครับ  (เอิ้กๆ...)

Add new comment