ลบ lamp แบบล้างบาง...

พอดีว่าเคยลง lamp มาก่อนแล้วเล่นไปเล่นมาสักพักเริ่มรู้สึกว่าจะมั่วไปกันใหญ่ ขนาดลบ drupal6 ออกแล้วจะลง drupal6.3 ประมาณว่าข้อมูลชองเก่ามันก็ยังคงอยู่ ใจจริงอยากจะทำใหม่หมดเลย ว่าจะลง lamp ใหม่ด้วยทบทวนความรู้ไปในตัว ถ้าต้องการ uninstall lamp แบบหมดจดก็คำสั่งเดียวอยู่เลยครับ

$sudo aptitude purge php mysql apache

เท่านี้เละหายเกลี้ยง อุอุ

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.