ติดตั้ง VNC remote desktop ใน centos 5 vps

ในที่นี้ผมจะกล่าวถึงการติดตั้ง VNC remote desktop + gnome ใน VPS ที่มีระบบเป็น Centos 5 นะครับ เนื่องจากถ้าใครใช้ VPS ก็ได้มาแต่ ssh ใช้งานผ่าน comamnd line ในการ config ค่าต่างๆ แต่ถ้าเราอยากได้แบบ desktop บางละจะทำไงมีวิธีมาบอกครับ หลังจากลองผิดถูกมาหลายครั้ง -_-

วิธีติดตั้ง desktop ให้กับ VPS centos 5 มีดังนี้

1. ให้เราติดตั้ง VNC , gnome desktop , xterm กันก่อน

[bash]yum groupinstall "GNOME Desktop Environment" yum install vnc-server xterm[/bash]

2. สร้าง user เพื่อใช้งาน

[bash]useradd kop[/bash]

และกำหนดรหัสผ่าน

[bash]passwd kop[/bash]

3. เข้าไปยัง user ที่สร้างมาใหม่ของผมคือ kop

[bash]su kop cd ~[/bash]

4. จากนั้นสร้างรหัสผ่านของ vncserver ด้วย

[bash]vncpasswd[/bash]

ตอนนี้ใน /home/kop ของเราจะต้องมีไฟล์ passwd อยู่ในโฟลเดอร์ .vnc

[bash]]$ pwd /home/kop $ ls .vnc/ passwd[/bash]

5. สั่งให้เริ่มทำการ vncserver

[bash]vncserver :1[/bash]

// อธิบาย vncserver :1 << ใช้งาน display 1

6. ให้ทำการแก้ไขไฟล์ xstartup

[bash]$ pwd /home/kop/.vnc $ vi xstartup[/bash]

จาก

[bash] #!/bin/sh # Uncomment the following two lines for normal desktop: # unset SESSION_MANAGER # exec /etc/X11/xinit/xinitrc [ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources xsetroot -solid grey vncconfig -iconic & xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" & twm & [/bash]

ให้เปลี่ยนเป็น

[bash] #!/bin/sh # Uncomment the following two lines for normal desktop: unset SESSION_MANAGER exec /etc/X11/xinit/xinitrc [ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources xsetroot -solid grey vncconfig -iconic & #xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" & gnome-session & [/bash]

6. สังเกตุตอนนี้เราจะมีไฟล์ดังนี้

[bash]]$ pwd /home/kop/.vnc $ ls linux-champ:1.log linux-champ:1.pid passwd xstartup[/bash]

7. ทำการปิดและเปิด vncserver ใหม่อีกรอบ

[bash]$ vncserver -kill :1 Killing Xvnc process ID 32506 $ vncserver :1 New 'linux-champ:1 (kop)' desktop is linux-champ:1 Starting applications specified in /home/kop/.vnc/xstartup Log file is /home/kop/.vnc/linux-champ:1.log[/bash] // อธิบาย vncserver -kill :1 << ปิด display 1 ทิ้ง
// แล้วก็ค่อยเปิดใหม่ vncserver :1

8. ให้ทำการโหลด http://www.tightvnc.com/download.html มาใช้งานส่วนบน ubuntu ก็ใช้ Remote Desktop Viewer ได้เลยมาอยู่แล้ว โดยใส่ค่าดังนี้

remote desktop viewer

จากนั้นใส่รหัสผ่านของข้อ 4 ลงไป เราก็จะได้หน้าตา GUI มาใช้งานละครับ

หมายเหตุ : ถ้าไม่ได้สามารถทำการเคลียร์ค่าของ vncserver ได้ดังนี้

[bash]rm -rf /tmp/.X1* rm ~/.vnc/*log[/bash]

ที่มา : http://www.talk.web.id/2009/08/installing-vnc-remote-desktop-on-centos-vps/

Add new comment