Web 2.0 Gradients for Gimp

gradients-gimp

Gradients สวยๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามแบบเว็บ 2.0 โหลดจากไฟล์ที่แนบได้เลยไว้ใช้งานสำหรับ Gimp นะครับ ส่วน photoshop ไปหาได้ตามลิงค์เจ้าของบทความ หลังจากโหลดมาแล้วให้ทำการแตกซิบไฟล์ออกมาก่อน จากนั้นย้ายทั้งโฟลเดอร์ไปไว้ที่ ~/.gimp-2.6/gradients/

[bash]$ mv 30_web20_Gimp ~/.gimp-2.6/gradients/[/bash] via : http://gimp-tutorials.net/30-Ultimate-Web-20%20Layer-Styles-for%20-Gimp

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.