สร้าง pattern บน gimp ใช้เอง

Pattern ก็คือ รูปแบบซ้ำๆจนเกิดเป็น ลวดลาย ขึ้นมามากจะนำไปใช้เป็น background หรือพื้นหลังของงานนั้นๆ ใน gimp เองก็มี pattern เริ่มต้นมาให้ใช้งานอยู่แล้วผมว่ามันก็เยอะพอสมควรนะ แต่ก็คงถูกใจเราไม่ได้ทั้งหมด ถ้าจะถูกใจต้องทำเอง...
 

 ขั้นตอนการสร้าง pattern ใช้งานเองบน gimp

  1. นำไฟล์รูปภาพที่เราจะทำ pattern มา ขนาดใดก็ได้แนะนำไม่ควรเกิน 100x100 px

    pattern

  2. จากนั้นทำการ Save as ให้เป็นนามสกุล .pat

    pattern

  3. ผมเซพในชื่อไฟล์ว่า line.pat ก็ให้เรานำ line.pat ไปไว้ที่ ~/.gimp-2.6/patterns
  4. จากนั้นไปทำ refresh pattern บน gimp ซะเราจะได้ใช้งานได้

    pattern

แค่นี้เราก็ได้ pattern มาใช้งานแล้ว...

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.