แสดง field ที่ต้องการใน node.tpl.php ของ drupal 7

ในส่วนของ node.tpl.php ของ drupal 7 นั่นค่า print render($content); เป็นในส่วนของการแสดงผล field ทั้งหมดของหน้า node นั้นๆออกมาเลย ซึ่งบ้างครั้งเราอาจจะต้องการแยกการแสดงผลของ field ต่างๆออกมาเพื่อจัดรูปแบบได้ตามอิสระที่เราต้องการ

field drupal 7

drupal 7 นั่นสามารถแยกการแสดงผลของ field ได้อย่างอิสระมากครับโดยเราสามารถระบุชื่อ field ออกมาได้เลยใน node.tpl.php เพื่อให้มันแสดงผลเฉพาะ filed นั้นๆออกมา ถ้าดูตามรูปบนสมมติว่าผมสร้าง field ชื่อ Categories และ Tags ไว้นะครับ

วิธีการ print field ใน node.tpl.php ของ drupal 7

  1. อย่างแรกครับถ้าเราต้องการ print field ตัวไหนให้ทำการ hide field ตัวนั้นไปก่อนตัวอย่างโค็ดนะครับ
    [php] [/php] * fieldname คือให้เราใส่ชื่อ field นั้นๆลงไป
  2. เราจะรู้ชื่อ field ได้ยังไงให้ไปดูที่ admin/structure/types จากนั้นคลิก manage fields เพื่อเข้าไปดู field ต่างๆใน content type นั้นๆ และสังเกตุตรง NAME ครับให้นำค่าตัวนี้ละครับมาใส่ใน code ด้านบนของเรามันจะเป็นชื่อ field จริงๆ
    field name
  3. จากนั้นถ้าต้องการให้แสดงผลออกมาตรงส่วนไหนของ node.tpl.php ก็ใช้คำสั่ง render ออกมาได้เลยครับเช่น [php] [/php]
ตัวอย่าง [php] Post in:
Tags :
[/php]

Add new comment