ปิด field homepage ใน comment ของ drupal 7

เทคนิคง่ายๆ สำหรับคนที่ไม่ต้องการให้มีช่องกรอง field homepage อยู่ใน comment ของ drupal เพื่อป้องกันการแฝงสแปมเว็บมากับ comment ต่างๆภายในเว็บของเราครับ ผมว่าวิธีทำให้เป็นการลด comment ขยะไปได้เยอะเลยนะ

เปิดไฟล์ template.php ใน theme เราขึ้นมาจากนั้นใส่โค็ดชุดนี้ไปครับ 

[php] function THEMENAME_form_comment_form_alter(&$form, &$form_state) { $form['author']['homepage']['#access'] = FALSE; } [/php]

**แก้ไขในส่วนของ THEMENAME ให้เป็นชื่อ theme ที่เราใช้งาน

ใช้กับ drupal 7 นะจ๊ะ...

Thank : https://snipt.net/frankyonnetti/remove-homepage-field-in-coments/

Add new comment