ติดตั้ง yum โดย rpm ใน centos 5 32 bit

อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมได้ vps linux ซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการ centos 5 32 bit มาใช้งาน ซึ่งมันไม่มี yum มาให้ใช้ ทำให้ผมต้องหาวิธีติดตั้ง yum ลงบน centos ให้ได้เพื่อจะได้ทำการติดตั้ง packet ต่างๆเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น คล้ายๆกับการใช้งาน apt-get บน ubuntu นั่นเละ เสาะหาวิธีมานานเกือบสองสัปดาห์และได้ทำการทดลองลงที่ vps ตัวเองกับลูกค้ามาสักระยะ จนตอนนี้แน่ใจละว่าวิธีนี้เละสามารถติดตั้งได้ 100% (หรือป่าว?)

ขั้นตอนการติดตั้ง yum บน centos 5 32 bit

โดยรุ่นที่ผมลงนั้นก็คือ centos 5.3 ครับ

 1. หลังจากเรา shell เข้า server แล้วให้ทำการสร้างไฟล์ชื่อว่า yum-install.sh (จริงๆสร้างชื่อว่าไรก็ได้นะครับ)
  # vi yum-install.sh
 2. เพิ่มคำสั่งด้านล่างลงไป
  [pre]for file in \ elfutils-libs-0.137-3.el5.i386.rpm \ gmp-4.1.4-10.el5.i386.rpm \ readline-5.1-1.1.i386.rpm \ python-2.4.3-24.el5.i386.rpm \ python-iniparse-0.2.3-4.el5.noarch.rpm \ libxml2-2.6.26-2.1.2.7.i386.rpm \ libxml2-python-2.6.26-2.1.2.7.i386.rpm \ expat-1.95.8-8.2.1.i386.rpm \ python-elementtree-1.2.6-5.i386.rpm \ sqlite-3.3.6-2.i386.rpm \ python-sqlite-1.1.7-1.2.1.i386.rpm \ elfutils-0.137-3.el5.i386.rpm \ rpm-python-4.4.2.3-9.el5.i386.rpm \ m2crypto-0.16-6.el5.3.i386.rpm \ python-urlgrabber-3.1.0-5.el5.noarch.rpm \ yum-metadata-parser-1.1.2-2.el5.i386.rpm do rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/$file; done [/pre]
 3. โหลดไฟล์เพิ่มอีก 2 ไฟล์ครับเพื่อใช้ในการติดตั้ง yum-3.2.19-18.el5.centos.noarch.rpm และ yum-fastestmirror-1.1.16-13.el5.centos.noarch.rpm
  # wget http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/yum-3.2.19-18.el5.centos.noarch.rpm # wget http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/yum-fastestmirror-1.1.16-13.el5.centos.noarch.rpm
 4. ทำให้ไฟล์สามารถสั่งรันได้
  # chmod a+x yum-install.sh *.rpm
 5. ติดตั้ง yum-install.sh ของเราก่อนเลย
  # ./yum-install.sh
 6. ระบบจะทำการดึง packet มาติดตั้งให้ทีละตัว เมือไม่มี error ใดๆให้ทำการติดตั้ง .rpm อีกสองตัวของเราต่อเลยครับ
  # rpm -ivh *.rpm
 7. เสร็จแล้วถ้าไม่มี error ใดๆนะ ให้สั่ง yum update ได้เลย
  # yum -y update

แนะนำ!!!

เนื่องจากวันที่ผมจดบันทึกนั่น packet ต่างๆยังคงมีอยู่ที่ mirror ของเขาครบ เมื่อเวลาผ่านไปผมไม่อาจรู้ได้ว่า packet ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนไปเป็นรุ่นไหนแล้ว

ดังนั้นให้เราทำการตรวจสอบ packet ล่าสุดที่จะใช้ในการติดตั้ง yum ได้ที่เว็บ http://wiki.openvz.org/Yum_-_installing ดูตามรุ่นของ centos ของเราและดูด้วยใช้ 32 bit หรือ 64 bit ทำการติดตั้ง packet ตามเว็บหลักเขาครับ ถ้าไปที่เว็บดังกล่าวจะเห็นว่าเขาได้ทำการเรียก rpm ที่ละตัวซึ่งมันน่ารำคาญมากกว่าจะเรียกจนครบ ผมเลยได้ไปเจอ script ของฝรั่งแล้วจึงนำมาใช้งานในการติดตั้งครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าสะดวกกว่าเรียก rpm ทีละตัว

ปล. Script ข้อ 2. สามารถแก้ไขได้ตามสภาวะ ณ.ปัจจุบัน
via : http://www.electrictoolbox.com/install-yum-with-rpm-on-centos/
via : http://wiki.openvz.org/Yum_-_installing

2

Add new comment

Tue, 09/28/2010 - 01:06

for file in \
        elfutils-libs-0.137-3.el5.i386.rpm \
        gmp-4.1.4-10.el5.i386.rpm \
        readline-5.1-3.el5.i386.rpm \
        python-2.4.3-27.el5.i386.rpm \
        python-iniparse-0.2.3-4.el5.noarch.rpm \
        libxml2-2.6.26-2.1.2.8.i386.rpm \
        libxml2-python-2.6.26-2.1.2.8.i386.rpm \
        expat-1.95.8-8.3.el5_4.2.i386.rpm \
        python-elementtree-1.2.6-5.i386.rpm \
        sqlite-3.3.6-5.i386.rpm \
        python-sqlite-1.1.7-1.2.1.i386.rpm \
        elfutils-0.137-3.el5.i386.rpm \
        rpm-python-4.4.2.3-18.el5.i386.rpm \
        m2crypto-0.16-6.el5.6.i386.rpm \
        python-urlgrabber-3.1.0-5.el5.noarch.rpm \
        yum-metadata-parser-1.1.2-3.el5.centos.i386.rpm
        do rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/$file;
done