ลาสิขากลับมาแล้วครับ

วัดนาป่าพง

หลังจากที่ผมไปบวชมาเป็นเวลาสามเดือนกว่าๆ เข้าวัดวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ได้เป็นผ้าขาวอยู่สัปดาห์กว่าเพื่อปรับตัวกับการอยู่วัดนาป่าพง ซึ่งเป็นวัดป่าที่ศึกษาและปฎิบัติตามพุทธวัจนโดยตรง และถือศีล 8 ข้อสำหรับผ้าขาวครับ หลังจากนั้นผมก็ได้บวชเณรและอยู่เป็นเณร(เณรศีล 10 ข้อ)อีกหนึ่งสัปดาห์จากนั้นจึงได้บวชพระ(หรือภันเต) โดยศีลของพระนั้นจะเป็นสองส่วนครับ คือปาฏิโมกข์ 150 ข้อ และอภิสมาจารอีกสองพันกว่าข้อ(ตอนนี้ทางวัดนาป่าพงยังนับไม่หมด) และฉายาที่ผมได้รับมาตอนบวชเป็นภันเตก็คือ "อธิวโร" ครับหมายความว่าอะไรจำไม่ได้แล้ว -_-! เพราะตอนบวชพระอุปัชฌาย์เขียนใส่ในบาตรมาให้แล้วมันหายไป

ผมถือว่าตัวเองโชดดีมากที่ได้มาบวชในธรรมวินัยนี้ และได้บวชในวัดนาป่าพงซึ่งเป็นสถานบันพุทธวัจนซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดนาป่าพง โดยทางวัดนั้นจะเป็นวัดที่ทำตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงครับ ซึ่งหลังจากที่ผมได้ศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวัจนดูแล้วทำให้รู้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเข้าใจง่ายครับและถูกต้องตามจริง ไม่จำกัดการเวลา(อกาลิโก) และเข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอแล้ว

"คามณิ ! ..เพราะเหตุว่า ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียว นั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้น ตลอดกาลนาน"

ช่วงเดือนแรกของการเข้ามาบวชต้องถือว่าเป็นช่วงของการปรับตัวในการเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดนาป่าพง และปฎิบัติข้อวัฎข้อธรรมตามแบบพุทธวัจน ก็ได้เป็นการฝึกนิสัยตัวเองไปในตัวด้วยครับทั้งโดยว่ากล่าวตักเตือนก็บ่อยแต่ผมก็ถือว่าเรามาฝึกครับ วันๆเมื่อเวลาว่างๆหลังจากเสร็จกิจของวัดแล้วก็จะเดินจงกรม+นั่งสมาธิ โดยช่วงแรกๆผมจะเดินจงกรมเป็นหลักก่อนเพราะว่านั่งสมาธินานๆไม่ได้ขามันจะชาถ้าเกินครึ่งชั่วโมงไป วิธีการเดินจงกรมก็ไม่มีอะไรมากครับให้เรา "เดินรู้ว่าเดิน" แค่นี้ครับสั้นๆง่ายๆ ให้จิตอยู่กับเท้าของเราจะเดินเร็ว เดินช้าก็ตามสะดวก

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ส่วนวิธีการนั่งสมาธิก็ให้เราเจริญอานาปานสติครับ โดยพระสูตรที่ตรัสเกี่ยวกับวิธีการนั่งสมาธิก็คือ

"ภิกษุทั้งหลาย ในกรณีนี้ ภิกษุไปแลวสูปาหรือโคนไม หรือเรือนวางก็ตาม นั่งคูขาเขามาโดยรอบ ตั้งกายตรง ดํารงสติเฉพาะหนา เธอนั้นมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก : เมื่อหายใจเขายาว ก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว, เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว, เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวาเราหายใจเขาสั้น, เมื่อหายใจออกสั้น ก็รูชัดวาเราหายใจออกสั้น "

และการได้มาบวชในครั้งนี้ก็เหมือนได้มาฝึกงานเช่นกันครับ ทำไมนะหรือ? เพราะว่าผมได้เข้ามาช่วยเหลือระบบ Intranet ของวัดด้วยนะสิ -_- โดยผมคิดไว้ก่อนแล้วว่าเข้าบวชจะไม่ยุ่งกับโลกอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด แต่พอดีทางวัดมีปัญหาเกี่ยวกับเน็ต microwave ที่ใช้งานอยู่มันชอบหลุดและช้าทำให้เวลาถ่ายทอดสด(steaming) ภายในวัดเวลาอาจารย์คึกฤกษ์แสดงธรรมอยู่นั้นขาดๆหายๆเป็นระยะๆ โยมที่ติดตามดูผ่าน internet ก็เลยรำบากกันซึ่งสามารถดูได้จากเว็บ http://media.watnapahpong.org/ ครับ และก็มีโยมคนหนึ่งแนะนำให้ใช้เป็น lead line แทน ภันเตอีกท่านเลยบอกให้ผมช่วยดูในส่วนนี้ให้หน่อยผมก็เลยต้องมารับหน้าที่เป็นภันเตที่ค่อยประสานงานทางด้านระบบให้ครับ -_- และโดยปกติทั่วบริเวณวัดจะมี wifi ให้ญาติโยมได้ใช้งานกันผมเลยแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็น lead line แล้วเราทำเป็นระบบ login เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยเลยไหมจะได้ไม่เป็นการปล่อยสัญญาณไปมั่วๆ และเรายังสามารถเก็บ log เพื่อตรวจสอบได้ว่าใคร user คนไหนเข้าเว็บอะไรไปบ้างซึ่งสรุปแล้วผมก็เลยแนะนำว่าจะทำ proxy server ให้ครับ

ศาลาไม้ วัดนาป่าพง

สุดท้ายการเข้ามาบวชที่วัดนาป่าพงในครั้งนี้ก็เลยได้ความรู้ทั้งทางธรรมที่ตั้งใจเอาไว้ และทางโลก(internet)ที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้รับมา -_-! หลังจากลาสิกขาแล้วผมเลยได้ขอปาวรณาช่วยเหลือในเรื่องของ proxy server กับทางวัดนาป่าพงต่อเป็นเวลาสี่เดือนครับ สามารถดูภาพบรรยายกาศภายในวัดและช่วงที่ผมเข้าไปบวชได้จาก http://picasaweb.google.com/snappy.kop/KaozqG น่ะครับ และขอทิ้งพระสูตรสุดท้ายไว้ให้คิดกันนะครับ

" ภิกษุทั้งหลาย จักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว, จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติ ไว้แล้วอย่างเคร่งครัด อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น "

ขอบคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลที่ได้นำคำพุทธวัจนมาบอกสอนครับ www.watnapahpong.org

4

Add new comment

Wed, 03/07/2012 - 00:45

อ่านข้อความต่างๆที่คุนเขียนและผมก็สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้า ในแนวทางของวัดนาป่าพงเป็นอย่างไรคับ วัดอยู่ที่ไหนคับ พุทธวัจนอ่านยากเข้าใจยากป่าวคับ หากจะบวชต้องเตรียมตัวอย่างไรคับ บทขอบวชต้องท่อง อุกาสะ หรือ เอสาหังคับ ช่วงนี้รู้สึกสับสนอยากหาวัดดีๆ บวชซะที....รบกวนขอข้อมูลด้วยคับ ที่เมล์ charach.d@hotmail.com จักเป็นกุศลอย่างยิ่งคับ

Wed, 01/04/2017 - 21:07

อยากบวชชีโกนหัวสักสามวันที่วัดนี้ รับบวชแม่ชีไหมคะ

In reply to by ไอติม (not verified)

Mon, 01/16/2017 - 19:56

ถ้าอยากปฎิบัติสามารถปฎิบัติได้เลยครับ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่จำเป็นต้องบวชชีก็ได้ครับ