Skype Crashes with a Segmentation fault

ubuntuMonday, June 10, 2013 - 19:52

วันนี้อยู่ดีๆ skype บน ubuntu 13.04 ของผมก็ดันใช้งานไม่ได้ซะงั้น เปิดโปรแกรมมามันไม่ขึ้นอะไรมาแสดงเลย ผมเลยลองเรียกผ่าน command ดูก็ได้เจอ error ว่า Segmentation fault (core dumped) 

$ skype
Segmentation fault (core dumped)

error ดังกล่าวผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร แต่มีวิธีแก้ไขครับ

  1. ให้เปิด terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์ว่า 
    sudo nano /etc/ld.so.conf.d/skype.conf
  2. จากนั้นเพิ่มคำสั่งนี้ลงไป
    /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/
  3. บันทึกและออกมาพิมพ์คำสั่ง
    sudo ldconfig -v

เป็นอันเสร็จ :) 

Thank : http://askubuntu.com/questions/285642/skype-crashes-with-a-segmentation-fault

แนะนำให้อ่าน

แสดงความคิดเห็น