no image avaliable
6 years 11 months 0 ความคิดเห็น
no image avaliable
7 years 1 week 3 ความคิดเห็น
no image avaliable
7 years 2 weeks 0 ความคิดเห็น
no image avaliable
ถ้าคุณเป็นคนที่พึ่งเริ่มมาใช้งาน ubuntu lucid ก็คงจะสงสัยว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เราควรติดตั้งอะไรเพิ่มบ้างเพราะถึงแม้ ubuntu จะมีโปรแกรมและ packet ต่างๆมาให้แล้วแต่ก็ใช่ว่าจะพร้อมใช้งานได้เลยทีเดียว ผมจะแนะนำสิ่งที่เราต้องทำหลังจากติดตั้ง ubuntu lucid เสร็จแล้ว ในเบื้องต้นให้คร
7 years 3 weeks 1 ความคิดเห็น
no image avaliable
7 years 3 weeks 2 ความคิดเห็น