เปลี่ยน repository ของ centos ไว้ yum

linuxSaturday, October 3, 2009 - 17:42

เปลี่ยน repository จากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยของ ม.เกษตร ครับจะได้ yum กันได้รวดเร็ว สำหรับ centos 5 นะครับ

# cd /etc/yum.repos.d/  
# rm -f *  
# wget http://mirror1.ku.ac.th/yum-centos/5/CentOS-Base.repo  
# yum -y update

แค่นี้เราก็จะได้ใช้งาน repository ของไทยแล้ว

แนะนำให้อ่าน