ติดตั้ง php 5.3 ใน centos 5

linuxSaturday, April 17, 2010 - 22:10

php 5.3

สำหรับ centos 5 นั้นถ้าเราทำการติดตั้ง php โดย yum ผ่าน repo ที่เขาให้มาปกติ php ที่เราจะได้เป็นเวอร์ชั่น 5.1.6 ถ้าใครอยากอัพเกรดเป็น php เวอร์ชั่นล่าสุดนั้นก็คือ 5.3.2 เรามาดูวิธีกันครับ
 

โดยเราจะทำการติดตั้ง php 5.3 จาก repo ข้างนอกนะครับให้ทำการโหลดมาก่อน

rpm -ivh http://repo.webtatic.com/yum/centos/5/`uname -i`/webtatic-release-5-0.noarch.rpm

จากนั้นทำการติดตั้ง php โดยใช้งานผ่าน repo ที่เราโหลดมาครับ
yum --disablerepo=* --enablerepo=webtatic install php

สำหรับคนที่ติดตั้ง php ไปก่อนแล้วให้ทำการ update ครับ
yum --disablerepo=* --enablerepo=webtatic update php

เพียงเท่านี้ php เราจะกลายเป็น 5.3 แล้ว

php -v
PHP 5.3.2 (cli) (built: Mar  5 2010 15:08:05)

thank : http://www.webtatic.com/blog/2009/06/php-530-on-centos-5/

แนะนำให้อ่าน

มี 1 ข้อความ

แสดงความคิดเห็น