ปิด homepage field ใน comment ของ drupal 7

drupalSunday, November 18, 2012 - 14:27

ใน drupal 7 ถ้าเราปล่อยสิทธิ์ให้กับ anonymous (คนที่ไม่ได้ล็อกอิน) สามารถ comment ได้เลยและกำหนดให้ต้องโพสต์ข้อมููลส่วนตัวก่อน (Anonymous posters must leave their contact information) ก็จะมี homepage field แสดงขึ้นมาด้วย ถ้าไม่ต้องการมันก็สามารถปิดได้ครับ

disable homepage filed

วิธีปิด hompage field ใน comment

 

  1. สำหรับใครยังไม่มีไฟล์ comment-wrapper.tpl.php ใน theme ที่ใช้งานให้เราสร้างขึ้นมาได้เลยครับ โดยนำโค็ดจาก http://api.drupal.org/api/drupal/modules!comment!comment-wrapper.tpl.php/7 มาใช้เลยครับ
  2. จากนั้นนำไปไว้ใน theme ของเรา themes/<your_theme>/templates/comment-wrapper.tpl.php
  3. ให้เอาโค็ดด้านล่าง <!--?php $content['comment_form']['author']['homepage'] = null; ?--> ไปใส่ไว้เหนือ <!--?php print render($content['comment_form']); ?--> ตัวอย่าง

    code comment

  4. จากนั้น clear cache ได้เลยครับ

Thank : http://stackoverflow.com/questions/5338806/drupal-7-anonymous-comments-d...

แนะนำให้อ่าน

แสดงความคิดเห็น