ตรวจสอบ role ของ user ใน drupal 7

drupalMonday, February 25, 2013 - 20:23

เป็นคำสั่งเอาไว้ตรวจสอบ role ของ User ที่ใช้งานบนเว็บ drupal 7 จดไว้เผื่อลืมครับ :P

Check if a User has a specific role

<?php
  // Bring the user object into scope.
  global $user;
  // Check to see if $user has the administrator user role.
  if (in_array('administrator', array_values($user->roles))) {
    // Do something.
  }
?>

แสดงความคิดเห็น